Opvoedkundige rekenaarprogramme
Opvoedkundige rekenaarprogramme


"Klik net op die prentjie wat jy in belangstel; dan neem dit jou direk na waar jy dit kan bestel."

Schoolworks Dina the Dinosaur

Dina die Dinosourus neem jou kind op Ďn avontuur deur verskillende wÍrelddele, deur die oerwoud en onder die see. Dit spreek alfabet, syfervaardighede & perseptuele vaardighede aan (vaardighede wat onder meer nodig is vir skoolgereedheid). Dina bevat ook 'n muisonderwyser (wat jou kind leer hoe om die muis te gebruik). Minimum volwasse toesig word benodig en kinders kan teen hul eie tempo te vorder.

Elke les word opgevolg met werkboekaktiwiteite (Jy kan die werkboek soveel kere uitdruk as wat jy wil.)

Syfersee:
Hierdie gedeelte van die program leer die kind hoe om te tel asook hoe om die syfers korrek te skryf. Plekwaardes word beklemtoon. Om dit te doen, lei Dina die leerder na die wÍreld onder die see, waar verskeie interessante seediere ontmoet word. Informatiewe leer is dus deel van die proses.

WÍreld van Klanke:
In elke les neem Dina die jong kind na verskillende dele van die wÍreld. In die proses word die alfabet geleer, asook hoe die letters geskryf en foneties korrek uitgespreek moet word.

Oerwoudavontuur:
Tydens hulle besoek aan die oerwoud help Dina die jongklomp om perseptuele vaardighede te bemeester. In die oerwoud word daar geleer van vorms, kleure, visuele diskriminasie, kategorisering, rymwoorde, teenoorgesteldes en dies meer.Big Boet! Volume 2 Kleuter!

Big Boet Toddler - Volume2

Big Boet! Kleuter Vol 2. 'n Basiese vaardighede, ontwikkelingsprogram vir die 3 tot 5 jarige kleuters.
Van groot belang om kleuters individueel voor te berei vir die primÍre opvoedkundige skoolfase.
Uitdagende speel gerigte rekenaaroefeninge wat elke kind op hul eie kan bemeester.
Moeilikheidsvlakke word outomaties beheer en aangepas by 'n kleuter se individuele prestasie.Graad 1, 2 en 3 bied die nuutste noodsaaklike opvoedkundige sagteware in wiskunde, lees, spel en skryf.
Kinders wend vaardighede aan terwyl hulle speel en ontwikkel terselfde tyd hul eie vermoŽ
om inligting te sintetiseer en afleidings te maak.

Big Boet Grade 1 - Volume2   Big Boet Grade 2 - Volume2   Big Boet Grade 3 - Volume2

Graad 4 en 5 bied die nuutste vrystelling van noodsaaklike opvoedkundige sagteware
met betrekking tot kurrikulum gebaseerde wiskunde, lees & spel.
Die rekenaarprogramme is verdeel in hanteerbare taak gerigte volumes.
Kinders wend hul eie groeiende vaardighede aan.
Terwyl hulle speel ontwikkel hul eie denke, geheue, konsentrasie en vermoeŽns
om inligting te sintetiseer en afleidings te maak.

Big Boet Grade 4 - Volume2   Big Boet Grade 5 - Volume2"Lesers is Leiers is Suid Afrika se toonaangewende lees- en taalsagteware.
Ons voorsien jou met die beste opvoedkundige sagteware en ondersteuning."

Big Boet! Grade 0-1 (5-7) Volume 1
Big Boet! Grade 0-1 (5-7)

Basiese vaardigheidsprogram wat u kind voorberei vir die primÍre opvoedingsfase.
Daar is honderde oefeninge in elke afdeling wat u kind sonder hulp kan bemeester en genoegsame uitdagings stel wat outomaties vlakgewys die moeilikheidsgraad aanpas soos u kind vorder.
As 'n beloning op prestasie, verskyn 'n bonus speletjie wat ook u kind se konsentrasie en denke stimuleer.

Wiskunde: Die leerder word bekendgestel aan syfers en syfertegnieke. Optel en aftrek word verduidelik deur middel van oudio-visuele voorbeelde.
Skrif: Leerders kry die geleentheid om hoofletters en kleinletters op die rekenaarskerm te skryf.
Geheue: Geheue word gestimuleer deur versteekte prentjies wat bymekaar pas binne 'n bepaalde tydsbestek op te spoor.
Denkvaardighede: Leerders kry die geleentheid om woorde, prentjies en geluide bymekaar te pas.
Kreatiwiteit: Observasie en gebruik van kleure: inkleurboek

 • 5-in-1 Bewese metodes om punte te verbeter.
 • Jou kind word toegelaat om onafhanklik te werk te gaan, terwyl die tyd vir elke aktiwiteit gemonitor word.
 • Vorderingsverslag beskikbaar vir onderwysers en ouers. Hierdie verslag monitor die vordering
 • in elke afdeling en dui aan watter vlak en persentasie wat behaal is)
 • Vyf moeilikheidsvlakke
 • 'n Drukbare inkleurboek en bonus legkaarte is ingesluit

  Big Boet! Grade 2-3 (7-9) Volume 1
  Big Boet! Grade 2-3 (7-9)

  26 Programme om u kind se vaardighede en konsentrasie te stimuleer en te ontwikkel.† Geskoei of bewese leermetodes wat jou kind sal help om Ďn selfstandige en selfgerigte leerder te word deur die ontwikkeling van alle fasette van leervaardighede. U sal verder opmerk dat die program nie net u kind se leervaardighede ontwikkel nie, maar ook oog-hand koordinasie en algemene rekenaarvaardighede.

  Wiskunde: Vermenigvuldiging, optel, afrekking, deling
  Spelling: 950 woorde (4 - 10 letter woorde)
  Geheue: Met klank (honderde opeenvolgings), met prente (getoets in 5 rondtes)
  Lees: PopulÍre rympies en vrae, 600 enkel en meervoudige woorde, lees met begrip
  Denke: Laterale denke (50 doŽlhowe) en assosiasies (300 prente)

    Edupro Modular Spelling                         Edupro Modular Wiskunde
  Edupro Modular Spelling                 Edupro Modular Maths  Get Ahead

         

       

       Academix
  www.infokerk.co.za - Edu self: Tel: 012 664 3465


  Academix is 'n visuele persepsie en ontwikkelingsleesprogram.

  Die volgende leerareas word deur die program aangespreek:

 • Visuele diskriminasie
 • Opeenvolging
 • Geheue
 • Konsentrasie
 • Logiese Denke
 • Spelling
 • Grammatika. bv mevoude, verkleinwoorde, sinonieme en antonieme
 • Leesvaardighede
 • Analise en Sintese
 • Begrip
 • Letterherkenning (Grondslagfase)
 • Woordbou
 • Sinsbou  Junior Brain Train - Logic Games     Junior Brain Train - Memory Games     Junior Brain Train - Word Games


 • " Na Bo "

 • KOPIEREG © 2009-2014 KLEUTERS.   ALLE REGTE VOORBEHOU.