Graad R
Graad RAan die hand van stories en speletjies ontwikkel 'n kind vaardighede vir

* gesyferdheid,
* geletterdheid,
* lewensvaardighede.


Basies alles wat nodig is vir Graad 1.

Die onmiddellike terugvoer wat jou kind kry na elke aktiwiteit wat hy/sy voltooi, help om van hom/haar 'n onafhanklike leerder te maak.

Hierdie Reλnboog-Werkboeke vir die Resepsiejaar (Graad R) maak deel uit van die Departement Basiese Onderwys se strategie om Suid-Afrikaanse kinders se skoolprestasie ‘n hupstoot te gee. Navorsing toon dat kinders wat voor Graad 1 aan stimulerende aktiwiteite blootgestel word, deur hul primκre en sekondκre skooljare heen akademies beter presteer. Daarom fokus die Departement so sterk op leer in Graad R.

NUUT! 2015   Graad R Werkboek 1 (28.83MB)"Graad R - Tuis oefeninge & werkvelle"


"Klik net op die boekie se prentjie wat jy in belangstel; dan neem dit jou direk na waar jy dit kan bestel."

Hierdie aktiwiteitsboek help kinders vanaf 4 jaar om speel-speel die basiese vaardighede te begin baasraak wat hulle in hulle eerste skooljaar sal nodig hκ. Met meer as 200 aktiwiteite en oefeninge leer kinders reeds skryf-, lees-, handkoordinasie- en telvaardighede aan en leer oor vorms, kleure, syfers, letters, die name van diere en vele meer! Dit is die ideale titel om kleiner kinders skoolgereed te kry, of as prettige aktiwiteite vir eerste skoolgangers om die leerproses aan te help.The Bluebird foundations series has been developed by an experienced pre-school and foundation phase educator. The two titles make up the Afrikaans series offer a comprehensive literacy, numeracy and life-skills programme for the Grade R (formerly Grade 0) child and can be used in the classroom with the assistance of teachers or at home with help from parents. The educator's guide supplements my activity book by providing a suggested set of activities in addition to those provided in the activity book for each day of the week, ensuring that all aspects of the curriculum are covered. Every theme is accompanied by educator's tips to the parent.

                                        

Vaardighede wat ontwikkel word deur die Khulani Graad R Werkboek 1 sluit in:
• Skryfvaardigheid • Passingvaardigheid • Pre-leesvaardigheid • Fonetiese bewustheid • Telvaardigheid • Data hantering Luistervaardigheid • Taalvaardigheid • Rymvaardigheid • Vorm herkenning vaardigheid • Sortering vaardigheid • Voorwaardes Uitbreiding van woordeskat en taal uitdrukking • Omgewing bewustheid • Metingsvaardigheid • Basiese optelling en aftrekking • Voorstelling van getalle • Inleiding tot wiskundige bewerkings • Perseptuelevaardigheid • Denke en redeneringsvaardigheid • Fyn motoriesevaardigheidVisuelevaardighede1 Fynmotories1 Lognitief1 Taalvaardigheid1 Syfervaardighede1
Visuelevaardighede2 Fynmotories2 Kognitief2 Taalvaardigheid2 Syfervaardighede2
Visuelevaardighede3 Fynmotories3 Kognitief3 Taalvaardigheid3 Sfervaardighede3
Visuelevaardighede4 Fynmotories4 Kognitief4 Taalvaardigheid4 Syfervaardighede4

GRAAD 1 GEREEDHEID DOKUMENT:

1.   Ek
1.1 Ek is spesiaal – Ek geniet, Ek hou nie van, Ek is anders.
1.2 Ek kan speel, slap, leer ontdek, kommunikeer reageer.
1.3 Sommige dinge verander, ander nie – Lengte, hare, tande, velkleur, oogkleur, geslag.
      Goeie more, goeie middag, goeie naand.
1.4 Goeie maniere – Hulpvaardigheid, toilet gesindheid, dankie & asseblief.
1.5 Wie is ek? My naam, van, adres, posisie in die gesin.
1.6 My emosies – Liefde, vreugde, hartseer, woede, angs.

2.   My liggaam
2.1 Liggaamsdele: Kop – oλ, wimpers, wenkbroue, neus, ore, mond, ken,
      Lyf – rug, maag, elmboog, skouers, enkels, hande en voete, tone, vingers, pols, palms, hakke.
2.2 Versorging – Gesonde eetgewoontes, was en bad, oefening en rus, kleredrag.
2.3 Beweging van liggaamsdele – Hardloop, loop, spring, swaai, rol, strek.
2.4 Posisie in ruimte – onder, agter, voor, langs, bokant, onderkant.
2.5 My sintuie – Gesig, gehoor, tas, reuk, smaak.

3.   My gesin
3.1 Pappa – pappa by die huis, pappa by die werk.
3.2 Grootouers – wie is hulle, waar woon hulle, wat doen hulle, hoe oud is hulle?
3.3 Wat doen ons saam?
      Eet, speel, werk, ontspan, kuier by familie & vriende, woon seremonies en feeste by.
3.4 Behoeftes – Kos, klere, tuiste en vervoer.
3.5 Broers en susters – geslag en ouderdom, skool toe / werk toe, versorging van baba boetie / sussie.
3.6 Mamma – mamma by die huis, werk binne / buite die huis, mamma as beroepsvrou.

4.   My huis
4.1 Waar woon ek? Dorp, voorstad, stad.
4.2 Hoe help ek? Opruim, skoon maak, water haal, kos voorberei, versorg troeteldiere en plante.
4.3 Boumateriaal van my huis – stene, klip, klei, pale, hout, sink.
4.4 Binne die huis – verskillende vertrekke, meubels. Waar was, slap en eet ek?
4.5 Buite die huis – mure, vensters, deure, dak, tuin, heining.

5.   My skool
5.1 Ek weet – Die name van my skool, skoolhoof en onderwyser.
      Die pad na my klas, speelterrein en toilet.
5.2 My klas – Banke, tafels, stoele, skryfbord, speelgoed, leermiddels, vensters, deure.
5.3 Ons werk saam – deel, maak beurte, help en respekteer mekaar.
5.4 Wat doen ons? Leer, lees, skryf, wiskunde doen, neem deel aan verskeie aktiwiteite.
5.5 Goeie maniere – In die klas, op die speelgrond, tydens saalbyeenkomste.
5.6 Ek versorg – my boeke, potlode, kryt, skooltas, uniform, speelgoed, leermiddels.

GRAAD 1 - GEREEDHEID DOKUMENT IN ".pdf" FORMAAT


" Na Bo "

KOPIEREG © 2009-2015 KLEUTERS.   ALLE REGTE VOORBEHOU.