Graad 1
Graad 1


Geletterdheid

 • Aksiewoorde

 • Leestekens

 • Rymwoorde

 • Spelling

 • Teenoorgesteldes

 • Lewensvaardigheid

 • Kinderregte

 • Maniere

 • Padveiligheid

 • Veiligheid tuis

 • Water   (3.09MB)

 • Syfervaardigheid

 • Geld

 • Getalname 1 - 100

 • Plus, minus, maal en deel

 • Tel

 • Vorms

 • Temas

 • Aarde en ruimte

 • By die skool

 • Entrepreneurs

 • My liggaam
 • Liggaamsopvoeding vir Graad 1


  Beginklanke Middelklanke Middelklanke ei,ie,ou,oe,ui,ue Skryf ei,ie,ou,oe,ui,ue
  Eindklanke medeklinkers Dubbelklanke Saamgestelde woorde skryf Leesbegrip
  Seisoene Wildediere Vervoer  
  Woordsomme Woordsomme werkkaart 1 Woordsomme werkkaart 2 Woordsomme werkkaart 3
  Woordsomme werkkaart 4 Woordsomme oor tyd Woordsomme oor meer en minder  

  Alles-in-een Afrikaans - Huistaal         Alles-in-een Afrikaans - Eerste addisionele taal

  Alles-in-Een Klankboek - Vlak 1     Alles-in-een lewensvaardigheid - Huistaal     Alles-in-een wiskunde - Huistaal  ADDISIONELE WERKVELLE VIR GRAAD 1


     

  Lewensorientėring 2006 Lewensorientėring 2008
  Syfergeletterdheid 2006 Syfergeletterdheid 2008
  Taalgeletterdheid 2006 Taalgeletterdheid 2008


  Studie handleiding vir graad 1's                                     Tuis oefeninge vir graad 1's


  "Klik net op die boekie se prentjie wat jy in belangstel; dan neem dit jou direk na waar jy dit kan bestel."

  Slimkoppe vaardighede handskrif Graad 1-3     Slimkoppe vaardighede klanke en spelling     Slimkoppe: Slimkoppe Geletterdheid: Kies Slim vir ?n Skitterende Toekoms!

  Slimkoppe Gesyferdheid: Kies Slim vir ?n Skitterende Toekoms!     Slimkoppe vaardighede optel en aftrek     Slimkoppe vaardighede maal en deel

  Slimkoppe Vaardighede Leesbegrip     Slimkoppe Vaardighede Tyd Graad 1-3     Slimkoppe Vaardighede Breuke Graad 1-3     Slimkoppe vaardighede woordsomme Graad 1-3

  My eerste tweetalige woordeboek/My first bilingual dictionary: Meer as 1000 woorde in albei tale/More than 1000 words in both langauges     Blitz Wiskunde: Blitz Wiskunde: Gr 1
  FLITSKAARTE

  Alfabet - Hoof en klein letters

  Nommers: een tot tien

  Kleure

  My liggaamsdele

  Dae van die week

  Maande in die jaar

  Seisoene

  Klanke

  Emosies
  FLASHCARDS

  Alphabet - Capital and small letters

  Numbers: one to ten

  Colors

  Body parts

  Days of the week

  Months in the year

  Seasons             


  Suid Afrika

  Geld                         Nasionale vlag                         Volkslied                         Nasionale blom

  Nasionale boom                         Nasionale dier                         Nasionale vis                         Nasionale voėl

               Engels

     

     

     

     

     

     

     

  " Na Bo "

  KOPIEREG © 2009-2015 KLEUTERS.   ALLE REGTE VOORBEHOU.