Graad
Graad


                                       


2014 SKOOLKALENDER VIR OPENBARE SKOLE


PLAN VAN AKSIE TOT 2014 - Op pad na die Verwesenliking van Onderwys 2025


AFRIKAANS Graad 4 - Juffrou Hessie Fourie
AFRIKAANS Lewensvaardighede vir Graad 1     &     2     &     3
AFRIKAANS Kinderstories
NUUT!   AFRIKAANS Ons Taal boeke vir Graad 4 - 7
AFRIKAANS SONDER GRENSE
AFRIKAANS 2014 Spellyste vir Graad   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
AFRIKAANS 2013 Spellyste vir Graad   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
AFRIKAANS & WISKUNDE geniet dit vir Graad 1 - 4
CLASSROOM SOLUTION se grondslagfase vir Graad 1 - 3
DISCOVERY Vitality oefening vir Graad 1 - 3 (2.175kb)             Graad 4 & 5
GESKIEDENIS van Suid Afrika
(JNA) JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2014 vir Gr 1 - 6 & Gr 9
NUUT!   KEN & VERSTAAN NW EN TEGNOLOGIE vir graad 4 - 6
KLANKE IN KASSIES vir Graad 1 - 4
KUMON Workbooks for Grade 1 - 6
LEERAFRIKAANS123 vir Graad R - 3
NATUURWETENSKAPPE EN TEGNOLOGIE vir Graad 4 - 6
PHONIX IN A BOX vir Graad 1 - 4
NUUT!   PLATINUM AFRIKAANS HUISTAAL vir graad 4 - 6
PRET MET AFRIKAANS vir Graad 3 - 7
SKOOLPROJEKTE vir leerlinge van Graad 1 - 12
SLIMKOPPE LEES vir Graad 1-3     &     SLIMKOPPE WISKUNDE vir Graad 7
STORIEKLUB vir lekker leesboekies
TEACHERSMONTHLY vir Graad 1 - 3
AMESA: Wiskunde uitdagings vir Graad 4 - 7
IsiXhosa - Water aktiwiteitsgids vir Grondslagfase Leerders (Graad 1 - 3) (3.24MB)


Superfiks: Superfiks in Wiskunde: Gr 1:  (Grade 1)   Superfiks: Superfiks in Wiskunde: Gr 2:  Activity Book (Grade 2)   Superfiks: Superfiks in Wiskunde: Gr 3:  Activity Book (Grade 3)   Superfiks: Superfiks in Wiskunde: Gr 4:  (Grade 4)   Superfiks: Superfiks in Wiskunde: Gr 5:  (Grade 5)


HAT Skoolwoordeboek                 Beknopte verklarende woordeboek

Meer as 10 000 woorde wat die meeste in gesproke en geskrewe Engels en Afrikaans voorkom en hulle vertalings, plus definisies! Woordsoorte en woordvorme is maklik om te vind. Betekenisse is genommer. Die akkuraatste Afrikaanse en Engelse vertalings word verskaf. Plus natuurlike voorbeeldsinne en -frases. Grammatikale patrone en algemene woordeskat. Gebaseer op 'n statistiese ontleding van die meer as 400 miljoen woorde in die Longman Korpus Netwerk en HAT Korpus van Hedendaagse Afrikaans.

    Longman-Hat English:Afrikaans/Afrikaans:Engels School Dictionary/skoolwoordeboek: Gr 7 - 12     Oxford Afrikaans-Engels English-Afrikaans skoolwoordeboek school dictionary


Die Groot Boek Van Seks En My Lyfie


" Na Bo "

KOPIEREG © 2009-2014 KLEUTERS.   ALLE REGTE VOORBEHOU.